Održavanje i podrška
S obzirom na to da se radi o SaaS konceptu, održavanje je nešto što se podrazumeva i predstavlja upravo najveću prednost obzirom da se radi o dinamičkim sistemima koji zahtevaju konstantnu izmenu sadržaja i čestu izmenu modula. Naši sistemi su neprestano pod budnim okom naših IT inžinjera i na svakih desetak dana se ažuriraju na nove verzije, bilo da se radi o novim funkcionalnostima ili doradama sistema zbog kompatibilnosti sa novim tehnologijama.